Om Sarpsborg Seniorskole

 Læring for helse, glede og livslyst

 

SARPSBORG SENIORSKOLE

 

KULTURSKOLETILBUD FOR SENIORER!


"Til enhver tidsalder ankommer vi som totale nybegynnere,

og så må vi lære den nye alderen - oss selv og kroppen - å kjenne"


Wenche Foss


Foreningen Sarpsborg Seniorskole samarbeider med Kulturskolen for seniorer i Sarpsborg kommune, og sammen skaper vi et kulturskoletilbud for og til seniorer  i alle aldre over 60! Her kan du gå på kurs, slå av en prat under lunsjen og treffe likesinnede.

Den viktigste ressursen på skolen er seniorene selv!


Kulturskolen for seniorer ligger midt i St. Marie gate (gamle EPA),  i Sarpsborg kulturskoles lokaler. Skolen er en sosial møteplass hvor ord som trivsel, latter, læring, nysgjerrighet, engasjement, og munterhet ikke er fremmedord,

men høyst tilstedeværende.

«Sang, musikk og kunst kan ha helbredende effekt,

helt ned på cellenivå. Et lite mirakel.»

Overlege Audun Myskja

 


Skolen er en unik møteplass for deg som har lyst til å være aktiv deltager i sitt eget liv. 

Vi har kurstilbud som både styrker intellektet og kroppen. 

 

All ny forskning viser til at kunnskap og kulturopplevelser gjør deg gladere, og at glede skaper god helse. Samvær, læring og kulturrelle opplevelser gjør godt i kroppen! Du får det bedre og blir gladere! Gled deg selv! Lev lenger! Lev gladere!